Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Yliopistokeskuksen opinnäytteet

TURUN YLIOPISTO:

Turun Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Pro gradu -tutkielmat:

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

 

Digitaalisen kulttuurin maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Pro gradu -tutkielmat

 

TAMPEREEN YLIOPISTO:

Tekniikka

Diplomityöt

Johtaminen ja tietotekniikka 

 

Yhteiskuntatieteet

Pro gradu -tutkielmat

Hyvinvointipolitiikka ja yhteiskunnan tutkimus

Sosiaalityön maisteriohjelma

 

Jaa: