Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Opiskelijatoimintaa

Seuraavat Porin opiskelijajärjestöt saattavat sopia sinulle.

 

Yliopistokeskuksen ainejärjestöt

  • Porin kylterit - PorKy ry / Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö
  • Kulma ry / Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijoiden ainejärjestö
  • Porin teekkarit - PoTka / Tampereen yliopiston Porin yksikön tekniikan opiskelijoiden ainejärjestö (Järjestö ei ole tällä hetkellä toiminnassa)
  • Utopia ry / Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö (Järjestö ei ole tällä hetkellä toiminnassa)

Porin ylioppilaslehti Pointti

Pointti on Porin ylioppilaslehti, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Lehden julkaisija on Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry, mutta lehdellä on oma itsenäisesti toimiva toimituskunta, joka toteuttaa lehden sisällön. Toimituskuntaan kuuluvat pääsääntöisesti Porin yliopistokeskuksen opiskelijat.

Pointti julkaistaan tyypillisesti kahdesta neljään kertaa vuodessa. Painetun lehden lisäksi Pointti julkaisee juttuja myös omilla verkkosivuillaan. Nettipointissa tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin sekä julkaistaan nostoja painetusta lehdestä.

Lehden ensisijaista kohderyhmää ovat yliopistokeskuksen opiskelijat, mutta lehteä jaetaan myös yliopistokeskuksen ulkopuolelle. Porin ylioppilaslehti on sitoutumaton julkaisu, joka ei edusta julkaisijansa Pointer ry:n virallista kantaa.

Toimituskunta koostuu monenlaisista osaajista ja mukaan ovat tervetulleita kaikki - kirjoittajat, valokuvaajat, piirtäjät, taittajat ja avustajat. Mikäli ylioppilaslehden tekeminen innostaa, ole yhteydessä toimitukseen!

Päätoimittaja
Janne Hietamäki
pointti.lehti@gmail.com

Instagram: pointtilehti
Facebook: Pointti - Porin ylioppilaslehti
Kotisivut: www.porinylioppilaslehti.com

Satakunnan opiskelijataloyhdistys (Saikku)

Opiskelijatalo Saikku on satakuntalaisen opiskelijakulttuurin keskipiste ja se toimii yhteisenä olohuoneena ja kohtauspaikkana ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille. Saikku on perustettu Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteistyönä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata Saikun tiloja edullisesti yksityiskäyttöön. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.
Opiskelijataloa hallinnoi Satakunnan Opiskelijataloyhdistys ry, joka on perustettu seuraavien tahojen yhteistyönä: Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO ja O'Diako Porin jaosto.

www.opiskelijatalo.fi 

Yhteydenotot:

Antinkatu 7, 28100 PORI
toiminnanjohtaja(at)opiskelijatalo.fi
p. 045 332 3903

Porin Akateeminen Tasting Seura ry

Porin Akateeminen Tasting Seura ry, tuttavallisemmin Tasting Kerho, on Porin seudun yliopisto-opiskelijoille suunnattu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää opiskelijoiden omaehtoista kulttuuriharrastusta. Seuraa Facessa ja Instassa !

Ilmoittaudu jäseneksi täältä.

Portfolio ry

Portfolio ry on sijoitustoiminnasta ja varallisuudenhallinnasta kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille suunnattu järjestö, joka yhdistää jäseniään yli korkeakoulurajojen. Portfolio on syksyllä 2020 toimintansa aloittanut Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikön sijoittamisesta kiinnostuneet opiskelijat yhteentuova toimikunta, jonka päällimmäisenä tarkoituksena on edistää opiskelijoiden kiinnostusta ja asiantuntemusta varainhallintaa kohtaan. Jäseneksi liityttyään opiskelija pääsee edistämään sijoitusosaamistaan muun muassa toimikunnan järjestämien ammattilaispuheenvuorojen, yritysvierailuiden sekä muiden jäsenetujen merkeissä. Toiminta on avointa kaikille korkeakouluopiskelijoille. 

LinkedIn Facebook Instagram

toimikunta.portfolio(at)gmail.com

Porin nuorkauppakamari

Porin Nuorkauppakamari ry on johtamis-, koulutus- ja kehittymisjärjestö. Jäsenistö koostuu alle 40-vuotiaista, pääasiassa Porin talousalueella toimivista henkilöistä, jotka edustavat laaja-alaisesti yksityistä ja julkista sektoria.

Porin Nuorkauppakamari ry on osa kansainvälistä nuorkauppakamarijärjestöä ja se osallistuu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistyksenä maailmanlaajuisen, kaikkiaan yli sadassa maassa toimivan emojärjestö JCI:n (Junior Chamber International) kehittämiseen. Yhteinen toiminta-ajatuksemme on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä jäsentemme johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Kamaritoiminta on myös itsensä peliin laittamista ja omien rajojen etsimistä. Kamaritoiminta on harrastus, jossa toimintamuotoja ovat erilaiset kuukausitapahtumat, koulutukset, projektit sekä muut tapahtumat. Periaatteena on tekemällä oppiminen, #kokeilukulttuuri. Hauskanpitoakaan ei toiminnassa unohdeta; täällä saat uusia ystäviä ja maailman parhaan harrastuksen.

Porin Nuorkauppakamaria voit seurata FacebookissaTwitterissä ja Instagramissa.
Jäsen-ja sidosryhmälehteämme Jayceria voit lukea Issuusta.

Pana ry

Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura on rekisteröity yhdistys, jonka perustamiskokous pidettiin 21.3.2011.

Yhdistyksen tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää heille monipuolista nörttikulttuuriin liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi elokuva- ja peli-iltoja sekä vierailuja yhdistyksen toimialaan liittyvissä tapahtumissa.

PANA on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.

Yhdistyksen jäsenyys on tarkoitettu ensisijaisesti porilaisille Turun yliopiston opiskelijoille, mutta myös muille yhdistyksen toimialasta kiinnostuneille.

Tarkempaa tietoa yhdistyksestä löytyy täältä ja jäseneksi voit hakea täällä.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Löydät PANAn myös Facebookista!

Porin Akateemiset naiset

Porin Akateemiset Naiset ry on vuonna 1953 perustettu yhdistys ja sen toiminnan tarkoitus on toimia Porin ja sen lähiympäristön akateemisten naisten yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii edistämään tyttöjen ja naisten akateemista koulutusta sekä tukemaan korkeasti koulutettujen naisten tieteellistä työtä ja urakehitystä. Porin Akateemiset Naiset ry edistää akateemisten naisten verkostoitumista ja toimintaa yhteiskunnassa ja on naisten tasa-arvon puolestapuhuja. Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee
yliopistossa tai korkeakoulussa. Valmistumisensa jälkeen opiskelijajäsen siirtyy ilmoituksella varsinaiseksi jäseneksi. Lisätietoa Porin Akateemiset Naiset ry:stä saat heidän Facebook-sivuiltaan.

Porin OPKO

Porin ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry on opiskelijoiden oma kristillinen yhdistys, joka järjestää luterilaista, raamatullista opiskelijatoimintaa Porin seudulla. Yhdistys on perustettu vuonna 1975, mutta toimintaa Porissa on järjestetty jo vuodesta 1971. Lisätietoja

Jaa: