Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Hyvinvointi

Porin yliopistokeskuksen hyvinvointisivulle tästä.

Turun yliopiston hyvinvointipalveluista löydät lisätietoa täältä ja TYYn täältä.

Tampereen yliopiston hyvinvointipalveluista löydät lisätietoa täältä ja TREYn täältä.

 

Hyvinkö Pyyhkii? -tutkimus

Hyvinkö Pyyhkii? -kyselytutkimuksen tarkoituksena oli syventyä Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvointiin ja heidän opiskeluunsa liittyviin tekijöihin.
Tutkimus toteutettiin osana viiden vuoden välein tapahtuvaa laajempaa hyvinvointitarkastelua, ja se toimii jatkona vuonna 2017 toteutetulle "Hyvinkö pyyhkii" -tutkimukselle.
Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä teetti tutkimuksen, hyvinvointityöryhmä toimi tutkimuksen ohjausryhmänä ja Porin yliopistokeskuksen opiskelija Sami Lampola toteutti sen.

Hyvinkö Pyyhkii 2022

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat kuuluvat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n järjestämän terveydenhuollon piiriin. Porin YTHS:n toimipiste palvelee ainoastaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoita.

Opiskelijaterveydenhoitajan kautta on mahdollista saada yleis, erikois- ja hammaslääkäripalveluja, laboratorio- ja röntgenpalveluja sekä mielenterveyspalveluja.

Käynnit yleislääkärillä ovat maksuttomia. Laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat maksuttomia YTHS:n terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä. Hammaslääkärimaksut määräytyvät pääsääntöisesti varatun ajan mukaan.

HUOM! Ota opiskelijakortti mukaan käyttäessäsi terveydenhoitopalveluja! Opiskelijoiden loma-aikoina tehtyjä lääkärikäyntejä YTHS ei korvaa.

YTHS uudelle opiskelijalle

YTHS:n tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Opiskelijaterveydenhoidon kautta on mahdollista saada yleis-, erikois- ja hammaslääkäripalveluita, laboratorio- ja röntgenpalveluita sekä mielenterveyspalveluita.

YTHS:n palveluista ei enää peritä käyntimaksuja, vaan opiskelijat maksavat nykyään erillisen terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain. Tämän myötä myös aiemmin maksulliset palvelut, kuten hammaslääkärikäynnit, ovat muuttuneet maksuttomiksi. Terveydenhoitomaksun maksaminen on pakollista kaikille läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille. Huom! Ennen vuotta 2021 tämä maksu sisältyi yliopisto-opiskelijoiden lukukausi-ilmoittautumismaksuun.

Uuden opiskelijan on tärkeää muistaa ottaa käyttöönsä YTHS:n Self-palvelu. Kirjautumalla Self-verkkopalvelun käyttäjäksi voi hoitaa monia asioita sujuvasti verkossa, saa uusille opiskelijoille suunnatun terveyskyselyn ja pääsee halutessaan ilmaiseen terveystarkastukseen.

Palvelupisteen yhteystiedot:

Siltapuistokatu 6, 28100 Pori (Ravintola Sofian sisäänkäynti)
Avoinna ma–to klo 8–15, pe 8–14

Ajanvaraus tapahtuu valtakunnallisten palvelunumeroiden kautta tai SelfChatissa.
Yleis- ja mielenterveyden palvelut:
p. 046 710 1073
Suunterveyden palvelut:
p. 046 710 1085

 


Opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilöt

Porin yliopistokeskuksella toimii 2-4 häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä kohdanneille Pointer ry:n jäsenille. He toimivat koko yliopistokeskuksen opiskelijoiden tukihenkilöinä. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus ja yhteydenotot heidän kanssaan ovat täysin luottamuksellisia.

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat neuvoja häirintätilanteessa ja tukevat sinua asioiden viemisessä eteenpäin. He voivat esimerkiksi avustaa sinua löytämään oikeat yhteydenottotahot, luomaan toimintasuunnitelman tai fasilitoida keskustelua eri osapuolien välillä. Sinä päätät, viedäänkö asiaa eteenpäin.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole viranomaisia. He ovat neutraali osapuoli tilanteen käsittelyn tukena. He eivät rankaise häirinnästä syytettyä tai ratkaise tilannetta puolestasi. Häirinnästä syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi. Onnistunut asian selvittely edellyttää sinulta aktiivisuutta sekä valmiutta puhua asianomaisten kanssa. Häirintäyhdyshenkilö ei korvaa ammattiapua. Mikäli oma jaksamisesi huolettaa, ota yhteys YTHS:ön tai muuhun apua tarjoavaan tahoon. Otathan yhteyttä rikosepäilyissä aina myös poliisiin.

 

Voit tehdä myös häirintäilmoituksen täällä lomakkeella. Voit jättää ilmoituksen myös anonyymina.

 

Tavoitat häirintäyhdyshenkilöt sähköpostilla osoitteista:

Venla Honkasalo: venla.l.honkasalo(at)utu.fi
Tiitus Mäkelä: tiitus.a.makela(at)utu.fi 

Häirintäyhdyshenkilöt valitaan tammikuun alussa. Porin yliopistokeskukselta valitaan 2-4 häirintäyhdyshenkilöä. Koulutus järjestetään tammikuussa. Koulutukseen osallistuminen on edellytyksenä tehtävän hoitamisesta. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan koko Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden tukena, lähetä hakemuksesi osoitteeseen sopo(at)pointerry.fi

Häirintää henkilökunnan toimesta?

Jos koet häirintää henkilökunnan toimesta voit täyttää häirintäilmoituslomakkeen täältä. Näistä tapauksista vastaa Anu Mäkelä anu.makela(at)utu.fi ja Ismo Saario ismo.saario(at)utu.fi. Tässä tapauksessa häirintäilmoitusten käsittelijät ovat ulkopuolisia ja  puolueettomia tahoja, jotka ottavat asian hoitaakseen.


HYRRÄ - opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Porin yliopistokeskukseen on perustettu opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita pohtiva ja kehitysehdotuksia antava hyvinvointityöryhmä. Ryhmän tarkoitus on käsitellä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita ja tehdä kehitysehdotuksia opiskelijoiden sidosryhmille.

Jos sinulla on ongelmia tai kehitysehdotuksia opiskeluun tai hyvinvointiisi opiskelijana liittyen, lähetä viesti:

toimitilapalvelut (tilat, turvallisuus, siivous yms.): palvelukeskus(at)ucpori.fi

muut asiat: sopo(at)pointerry.fi

 

Opintopsykologi

 


Opintopsykologi on perehtynyt oppimisen psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoita palvelevat oman emoyliopistonsa opintopsykologipalvelut.

Turun yliopiston opintopsykologi

Tampereen yliopiston opintopsykologi

Opintopsykologitoiminnan tavoitteena on hakea yhdessä opiskelijan kanssa ratkaisuja ongelmiin, jotka voivat ilmetä esimerkiksi:

opiskelu- ja oppimistaidoissa (esim. tenttiin valmistautuminen ja vastaaminen)
opinnäytetöiden kirjoittamisessa
oppimismotivaatioon liittyvissä kysymyksissä
opiskeluun ja oppimiseen liittyvässä ajanhallinnassa
Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan opiskeluun liittyvien ongelmien luonnetta, ja seuraavia tapaamiskertoja on tilanteesta riippuen tavallisesti 1–4.

Opintopsykologin yleisimmin suosittelema apuväline on ns. pomodoro-tekniikka. Monet opiskelijat ovat saaneet siitä paljon apua aloituskynnyksen ylittämiseen, esim. tenttiin lukemiseen tai gradun kirjoittamiseen. Siinä on myös mukana huumoria.

 

Yliopistokeskuksen opintopsykologitoiminta

Myös Porin yliopistokeskus järjestää vuosittain opintopsykologi-toimintaa. 

Katso ajankohtaiset hyvinvointiin liittyvät asiat TÄÄLTÄ

 

Kirkon oppilaitostyö

 

Kirkko haluaa olla läsnä siellä, missä ihmiset elävät arkeaan. Siksi Porin yliopistokeskuksessa toimii opiskelijoita ja henkilökuntaa varten oma diakoni ja pappi.

Heidän puoleensa voit kääntyä, kun:

ote opinnoista, työstä tai muusta elämästä uhkaa livetä
yksinäisyys ahdistaa
parisuhteessa on ongelmia
pohdit elämän mielekkyyttä
tai haluat muuten vaan jutella

Tapaamisiin sopiva tila löytyy Porin seurakuntakeskukselta (Eteläpuisto 10 B, katutaso), mutta tapaaminen on mahdollista myös oppilaitoksen tiloissa.

Lisätietoja sekä sähköinen ajanvaraus https://www.kirkkoporissa.fi/oppilaitoksissa 

oppilaitosdiakoni Johanna Simola
0400 309 771
johanna.simola(at)evl.fi

oppilaitosteologi Heikki Hesso
0400 309 459
heikki.hesso(at)evl.fi

 

Savuton kampus

Porin yliopistokeskus kannustaa johtoryhmän (19.5.2015) päätöksellä ja emoyliopistojensa esimerkkiä seuraten työntekijöitään ja opiskelijoitaan terveisiin elintapoihin ja omasta työhyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Yliopistokeskus julistautuu savuttomaksi 1.9.2015 alkaen.


Jaa: