Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Hallitus

 

Näet täältä Pointerin vanhat hallitukset 1988-2023

 

 

 


Hallituksen sähköposti hallitus(at)pointerry.fi


Puheenjohtaja
Jussi Hedman pj(at)pointerry.fi p. 0405778070
Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Hänen tehtävänsä on kehittää yhdistyksen toimintaa, sekä toimia yhdistyksen ja yliopistokeskuksen opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen kanavissa. Pointerin puheenjohtaja ylläpitää yhteistyötä järjestöjen ja korkeakoulujen välillä.

 

Varapuheenjohtaja, yrityssuhteet
Juhani Luoto juhani.o.luoto(at)utu.fi p. 0407219199
Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena tehtävissä, mikäli puheenjohtaja on estynyt. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen kokouksen johtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tukena ja apuna. Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötä ja kehittää sponsoritukia. Yrityssuhdevastaavaa hankkii tuleviin vuosijuhliin sponsoreita, tekee mainosmyyntiä Pointti-lehdelle sekä uusien oppaaseen ja hankkii Pointerin hankkimiin haalareihin sponsorit.

 

Rahastonhoitaja
Henna Mattila rahastonhoitaja(at)pointerry.fi p. 0400892341
Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen päivittäisen rahaliikenteen valvonta, tapahtumien laskutus sekä kuukausittaisen kirjanpidon tarkastaminen. Rahastonhoitaja budjetoi yhdistyksen toimintaa.

Tapahtumat
Netta Tollola tapahtumavastaava(at)pointerry.fi p. 0445191444

Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa. Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia.

 

Tapahtumat

Roosa Rapeli tapahtumavastaava(at)pointerry.fi p. 0504325999
Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa. Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia.

Urheilu- ja liikunta
Konsta Kangasniemi liikunta(at)pointerry.fi p. 0407483648 Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta Himokselle sekä lajikokeiluista.

 

Urheilu- ja liikunta

Ville Virmajoki liikunta(at)pointerry.fi p. 0406747744
Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta Himokselle sekä lajikokeiluista.

 

International Affairs
Pinja Kilpinen pinja.e.kilpinen(at)utu.fi p. 0409342860
Pointer vastaa Porin yliopistokeskukseen saapuvien vaihto-opiskelijoiden integroinnista osaksi yhteisöä niin yliopistokeskuksella kuin Porissa. Kv-vastaava koordinoin kv-tutor- ja kv-toimikunnan toimintaa sekä vastaa kansainvälisistä tapahtumista. Hän tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Koulutuspolitiikka, tuutorointi
Emilia Järvinen kopo(at)pointerry.fi p. 0452718444
Koulutuspoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Kopo on yhteydessä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien kopoihin. Hän valvoo opiskelijoiden oikeuksia, opetuksen laatua sekä viihtyvyyttä ja opiskelun tarkoituksenmukaisuutta.
Tuutorivastaava koordinoi koko yliopistokeskuksen tuutoritoimintaa yhdessä Pointerin toiminnanjohtajan sekä ainejärjestöjen kanssa. Tuutorivastaava kouluttaa ainejärjestöjen valitsemat tuutorit ja on mukana varmistamassa kaikkien uusien opiskelijoiden sujuvan alun yliopistokeskuksella.

Sosiaalipolitiikka, vastuullisuus
Tiitus Mäkelä sopo(at)pointerry.fi p. 0400399128
Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvia asioista. Opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluu mm. terveys, mielenterveys, asuminen ja toimeentulo. Sosiaalipoliittinen vastaava pitää yhteyttä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien sopoihin sekä perehtyy valtakunnallisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipolitiikan kysymyksiin.

Graafinen suunnittelu
Joonas Järvelä joonas.j.jarvela(at)utu.fi p. 0440950322
Graafinen vastaava on vastuussa yhdistyksen kuvituksesta. Graafisen vastaavan kädenjälki näkyy esimerkiksi julisteissa, haalarimerkeissä ja sosiaalisen median päivityksissä.

 

 

TYÖNTEKIJÄT

Toiminnanjohtaja
Milla Hautaoja toiminnanjohtaja(at)pointerry.fi p. 050 462 3277
Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnollisista töistä, toimii hallituksen kokouksien sihteerinä

 
Viestintäsuunnittelija
Aleksandra Niva tiedotus(at)pointerry.fi p. 045 231 2294
Viestintäsuunnittelija vastaa Pointerin viestintäkanavista, kuten sosiaalisesta mediasta, nettisivuista ja sähköpostitse jäsenistölle lähetettävästä viikkotiedotteesta. Lisäksi monet Pointerin visuaaliseen ilmeeseen liittyvät projektit, kuten erilaiset grafiikat ja painotuotteet ovat viestintäsuunnittelijan käsialaa. Viestinnäntehtävien ohella hän ylläpitää Pointerin toimiston palveluita. 


Jaa: