Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Hallitus

 

Lue täältä hallitustoiminnan esittely

 

Pointerin hallitukset 1988-2020

 

 

Pointerin hallitus 2021

Hallituksen sähköposti hallitus(at)pointerry.fi

Puheenjohtaja Atte Moisander akmois(at)utu.fi puh. 040 084 8165

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja toimii esimiehenä. Hänen tehtävänsä on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä toimia yhdistyksen ja yliopistokeskuksen opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen kanavissa. Pointerin puheenjohtaja ylläpitää yhteistyötä järjestöjen ja korkeakoulujen välillä.

Varapuheenjohtaja, Yrityssuhdevastaava Ida-Maria Peltoniemi impelt(at)utu.fi

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena tehtävissä, mikäli puheenjohtaja on estynyt. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen kokouksen johtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tukena ja apuna.

Yrityssuhdevastaavan ylläpitää yhdistyksen yrityssuhteita sekä hankkii uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit ovat mukana mm. tapahtumien järjestelyissä ja sponsorina. Hän kontaktoi monipuolisesti alueen eri yrityksiä.

Rahastonhoitaja, Turvallisuusvastaava Eero Laurila eejlau(at)utu.fi

Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen päivittäisen rahaliikenteen valvonta, tapahtumien laskutus sekä kuukausittaisen kirjanpidon tarkastaminen. Rahastonhoitaja budjetoi yhdistyksen toimintaa.

Turvallisuusvastaava toimii Pointerin hallituksessa ottamalla kantaa yhdistyksen toiminnan turvallisuuskysymyksiin. Hän kartoittaa mm. palo, henkilö, hygienia ja yleisöturvallisuuteen liittyviä riskejä yhdistyksen tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa. Turvallisuusvastaava toimii yleisen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä ja valistajana.

Tapahtumavastaava Sofia Myllyharju soanmy(at)utu.fi

Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa. Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia. 

Urheilu- ja liikuntavastaavat Henna Mäntylä hrmant(at)utu.fi ja Janina Kolkka jakolk(at)utu.fi

Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta Himokselle sekä lajikokeiluista.

Sosiaalipoliittinen vastaava, Ympäristö ja vastuullisuus Viivi Puustinen viepuu(at)utu.fi

Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvia asioista. Opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluu mm. terveys, mielenterveys, asuminen ja toimeentulo. Sosiaalipoliittinen vastaava pitää yhteyttä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien sopoihin sekä perehtyy valtakunnallisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipolitiikan kysymyksiin.

Ympäristöstä ja vastuullisuudesta vastaava henkilö pyrkii edistämään vastuullisuutta jokapäiväisessä elämässä. Hän ottaa kantaa ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä kehittää opiskelijaelämää ympäristöystävällisempään suuntaan jokaisella osa-alueella.

Koulutuspoliittinen vastaava Anniina Muukkonen almuuk(at)utu.fi

Koulutuspoliittinen valvoo opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Kopo on yhteydessä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien kopoihin. Hän valvoo opiskelijoiden oikeuksia, opetuksen laatua sekä viihtyvyyttä ja opiskelun tarkoituksenmukaisuutta.

Kulttuurivastaava, Tuutorivastaava Klaus Niemi kdniem(at)utu.fi

Kulttuurivastaavan tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoille kulttuurin ja erilaisten opiskelijakulttuuriin liittyvien tapahtumien kokeminen.

Tuurorivastaava koordinoi koko yliopistokeskuksen tuutoritoimintaa yhdessä Pointerin toiminnanjohtajan sekä ainejärjestöjen kanssa. Tuutorivastaava kouluttaa ainejärjestöjen valitsemat tuutorit ja on mukana varmistamassa kaikkien uusien opiskelijoiden sujuvan alun yliopistokeskuksella.

Kv-vastaava Matias Juola matias.j.juola(at)utu.fi

Pointer vastaa Porin yliopistokeskukseen saapuvien vainto-opiskelijoiden integroinnista osaksi yhteisöä niin yliopistokeskuksella kuin Porissa. Kv-vastaava koordinoin kv-tutor- ja kv-toimikunnan toimintaa sekä vastaa kansainvälisistä tapahtumista. Hän tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Graafinen vastaava Sanni Vettenranta ssvett(at)utu.fi

Graafinen vastaava on vastuussa yhdistyksen kuvituksesta. Graafisen vastaavan kädenjälki näkyy esimerkiksi julisteissa, haalarimerkeissä ja sosiaalisen median päivityksissä.  

 

 


Jaa: