Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Hallitus

 

Pointerin hallitukset 1988-2021

 

Pointerin hallitus 2022

Hallituksen sähköposti hallitus(at)pointerry.fi

Puheenjohtaja Henna Mäntylä henna.r.mantyla(at)utu.fi p. 040 016 5838

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja toimii esimiehenä. Hänen tehtävänsä on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä toimia yhdistyksen ja yliopistokeskuksen opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen kanavissa. Pointerin puheenjohtaja ylläpitää yhteistyötä järjestöjen ja korkeakoulujen välillä.

Varapuheenjohtaja, kulttuuri Klaus Niemi klaus.d.niemi(at)utu.fi

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena tehtävissä, mikäli puheenjohtaja on estynyt. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen kokouksen johtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tukena ja apuna.

Kulttuurivastaavan tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoille kulttuurin ja erilaisten opiskelijakulttuuriin liittyvien tapahtumien kokeminen.

Rahastonhoitaja Markus Kouru markus.j.kouru(at)utu.fi

Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen päivittäisen rahaliikenteen valvonta, tapahtumien laskutus sekä kuukausittaisen kirjanpidon tarkastaminen. Rahastonhoitaja budjetoi yhdistyksen toimintaa.

Tapahtumat Pinja Korvenranta pinja.m.korvenranta(at)utu.fi

Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa. Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia. 

Urheilu- ja liikunta Juhani Luoto juhani.o.luoto(at)utu.fi ja Jasse Vihtkari jasse.e.vihtkari(at)utu.fi

Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta Himokselle sekä lajikokeiluista.

Sosiaalipolitiikka, tuutoritoiminta Juliaana Granholm juliaana.i.granholm(at)utu.fi

Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvia asioista. Opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluu mm. terveys, mielenterveys, asuminen ja toimeentulo. Sosiaalipoliittinen vastaava pitää yhteyttä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien sopoihin sekä perehtyy valtakunnallisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipolitiikan kysymyksiin.

Tuutorivastaava koordinoi koko yliopistokeskuksen tuutoritoimintaa yhdessä Pointerin toiminnanjohtajan sekä ainejärjestöjen kanssa. Tuutorivastaava kouluttaa ainejärjestöjen valitsemat tuutorit ja on mukana varmistamassa kaikkien uusien opiskelijoiden sujuvan alun yliopistokeskuksella.

Ympäristö, vastuullisuus ja tulevaisuus Viivi Puustinen viivi.e.puustinen(at)utu.fi

Pointer ry pyrkii ottamaan huomioon ympäristön, vastuullisuuden ja tulevaisuuden toiminnassaan. Näistä näkökulmiosta vastaava hallituksen jäsen pyrkii edistämään vastuullisuutta jokapäiväisessä elämässä ja ottamaan kantaa ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin. Hän kehittää opiskelijaelämää ympäristöystävällisempään suuntaan jokaisella osa-alueella. Hän on kehittämässä yhdistyksen tulevaisuutta sekä pyrkii lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia heidän tulevaisuudessaan. 

Koulutuspolitiikka Anna-Rosa Eerikäinen rosa.a.eerikainen(at)utu.fi

Koulutuspoliittinen valvoo opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Kopo on yhteydessä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien kopoihin. Hän valvoo opiskelijoiden oikeuksia, opetuksen laatua sekä viihtyvyyttä ja opiskelun tarkoituksenmukaisuutta.

Kv-vastaava Salla Wiklund salla.j.wiklund(at)utu.fi ja Juhani Luoto juhani.o.luoto(at)utu.fi 

Pointer vastaa Porin yliopistokeskukseen saapuvien vainto-opiskelijoiden integroinnista osaksi yhteisöä niin yliopistokeskuksella kuin Porissa. Kv-vastaava koordinoin kv-tutor- ja kv-toimikunnan toimintaa sekä vastaa kansainvälisistä tapahtumista. Hän tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Graafinen suunnittelu Sanni Vettenranta sanni.s.vettenranta(at)utu.fi

Graafinen vastaava on vastuussa yhdistyksen kuvituksesta. Graafisen vastaavan kädenjälki näkyy esimerkiksi julisteissa, haalarimerkeissä ja sosiaalisen median päivityksissä.  

 

Jaa: