Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Hallitus

 

Pointerin vanhat hallitukset 1988-2022 

 

Pointerin hallitus 2023

Hallituksen sähköposti hallitus(at)pointerry.fi

Puheenjohtaja
Tuomas Sirén pj(at)pointerry.fi p. 0400471669
Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Hänen tehtävänsä on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä toimia yhdistyksen ja yliopistokeskuksen opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen kanavissa. Pointerin puheenjohtaja ylläpitää yhteistyötä järjestöjen ja korkeakoulujen välillä.


Varapuheenjohtaja, graafinen suunnittelu
Joonas Järvelä joonas.j.jarvela(at)utu.fi p. 0440950322
Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena tehtävissä, mikäli puheenjohtaja on estynyt. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen kokouksen johtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tukena ja apuna.
Graafinen vastaava on vastuussa yhdistyksen kuvituksesta. Graafisen vastaavan kädenjälki näkyy esimerkiksi julisteissa, haalarimerkeissä ja sosiaalisen median päivityksissä.


Rahastonhoitaja
Riku Kovero riku.a.kovero(at)utu.fi p. 0408488994
Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen päivittäisen rahaliikenteen valvonta, tapahtumien laskutus sekä kuukausittaisen kirjanpidon tarkastaminen. Rahastonhoitaja budjetoi yhdistyksen toimintaa.


Yrityssuhteet
Jussi Hedman jussi.p.hedman(at)utu.fi p. 0405778070
Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötä ja kehittää sponsoritukia. Yrityssuhdevastaavaa hankkii tuleviin vuosijuhliin sponsoreita, tekee mainosmyyntiä Pointti-lehdelle sekä uusien oppaaseen ja hankkii Pointerin hankkimiin haalareihin sponsorit.


Tapahtumat
Laura Vanhalukkarla laura.e.vanhalukkarla(at)utu.fi p. 0451351951
Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa. Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia.


Urheilu- ja liikunta
Kalle Rautiainen kalle.e.rautiainen(at)utu.fi p. 0407355563 ja Joonas Järvelä joonas.j.jarvela(at)utu.fi p. 0440950322
Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta Himokselle sekä lajikokeiluista.


International Affairs
Juhani Luoto juhani.o.luoto(at)utu.fi p. 0407219199
Pointer vastaa Porin yliopistokeskukseen saapuvien vaihto-opiskelijoiden integroinnista osaksi yhteisöä niin yliopistokeskuksella kuin Porissa. Kv-vastaava koordinoin kv-tutor- ja kv-toimikunnan toimintaa sekä vastaa kansainvälisistä tapahtumista. Hän tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.


Koulutuspolitiikka, tuutorointi
Emilia Alasmäki emilia.m.alasmaki(at)utu.fi p. 0442955714
Koulutuspoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Kopo on yhteydessä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien kopoihin. Hän valvoo opiskelijoiden oikeuksia, opetuksen laatua sekä viihtyvyyttä ja opiskelun tarkoituksenmukaisuutta.
Tuutorivastaava koordinoi koko yliopistokeskuksen tuutoritoimintaa yhdessä Pointerin toiminnanjohtajan sekä ainejärjestöjen kanssa. Tuutorivastaava kouluttaa ainejärjestöjen valitsemat tuutorit ja on mukana varmistamassa kaikkien uusien opiskelijoiden sujuvan alun yliopistokeskuksella.


Sosiaalipolitiikka
Sofie Berg sofie.h.berg(at)utu.fi p. 0407044564
Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvia asioista. Opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluu mm. terveys, mielenterveys, asuminen ja toimeentulo. Sosiaalipoliittinen vastaava pitää yhteyttä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien sopoihin sekä perehtyy valtakunnallisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipolitiikan kysymyksiin.


Projektivastaava
Maria Kaski maria.a.kaski(at)utu.fi p. 0403744386
Projektivastaavan tehtävänä on järjestää Pointerin 35-vuotis vuosijuhlat vuonna 2023 yhdessä hallituksen ja vuosijuhlatyöryhmän kanssa. Projektivastaava koordinoi projektia ja vastaa sen etenemisestä. Hänen vastuullaan on myös järjestää juhlavuodelle muuta ohjelmaa.


Kulttuuri, ympäristö ja vastuullisuus
Annariina Nikku annariina.k.nikku(at)utu.fi p. 0503708212
Kulttuurivastaavan tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoille kulttuurin ja erilaisten opiskelijakulttuuriin liittyvien tapahtumien kokeminen.
Pointer ry pyrkii ottamaan huomioon ympäristön, vastuullisuuden ja tulevaisuuden toiminnassaan. Näistä näkökulmiosta vastaava hallituksen jäsen pyrkii edistämään vastuullisuutta jokapäiväisessä elämässä ja ottamaan kantaa ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin. Hän kehittää opiskelijaelämää ympäristöystävällisempään suuntaan jokaisella osa-alueella. Hän on kehittämässä yhdistyksen tulevaisuutta sekä pyrkii lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia heidän tulevaisuudessaan.


Jaa: